Statistikas tabula

Ekonomiski neaktīvie iedzīvotāji pēc statusa pa ceturkšņiem

Tabulas kods datubāzē
NB270c
Pēdējais pieejamais periods
Par 2020. gada 2. ceturksni
Dati atjaunoti
Nākamais atjauninājums
Ekonomiski neaktīvie iedzīvotāji

Personas, kuras nevar pieskaitīt ne pie nodarbinātajiem iedzīvotājiem, ne arī pie aktīvajiem bezdarbniekiem (skolēni, studenti, nestrādājošie pensionāri u.c.).