Statistikas tabula

Blakusdarbā nodarbinātie pēc nodarbinātības statusa pa ceturkšņiem

Tabulas kods datubāzē
NB160c
Pēdējais pieejamais periods
Par 2020. gada 2. ceturksni
Dati atjaunoti
Nākamais atjauninājums
Blakusdarbs [darbaspēka apsekojums]

Visas tās darbības, kuras nav pamatdarbs, bet dod papildienākumus.