Statistikas tabula

Darbinieki (darba ņēmēji) pēc mēneša neto (pēc nodokļu) darba samaksas lieluma (eiro) pamatdarbā pa ceturkšņiem (%)

Tabulas kods datubāzē
NB141c
Pēdējais pieejamais periods
Par 2020. gada 2. ceturksni
Dati atjaunoti
Nākamais atjauninājums
Darbinieks (darba ņēmējs) [darbaspēka apsekojums]

Persona, kura strādā pie valsts vai privāta darba devēja un par padarīto darbu saņem atlīdzību naudā (algu, regulāras prēmijas un piemaksas, honorāru, naudas balvas, dzeramnaudu) vai natūrā (precēs vai pakalpojumos).