Statistikas tabula

Normālu un nepilnu darbalaiku nodarbinātie pa ceturkšņiem

Tabulas kods datubāzē
NB110c
Pēdējais pieejamais periods
Par 2020. gada 2. ceturksni
Dati atjaunoti
Nākamais atjauninājums
Normālais (pilns) darbalaiks

Laiks, kuru darbinieki (arī darba devēji un pašnodarbinātie) parasti strādā (vismaz 40 stundas nedēļā), kā arī normatīvajos tiesību aktos noteiktais saīsinātais darbalaiks atsevišķu kategoriju darbiniekiem.

Nepilns darbalaiks

Nostrādātais laiks, kas parasti ir mazāks par 40 stundām nedēļā (nepilna slodze, nepilna darba diena vai nepilna darba nedēļa), kā arī to personu, kuras pašas sevi uzskata par nepilnu darbalaiku strādājošām (neatkarīgi no nostrādāto stundu skaita).