Statistikas tabula

Bezdarba līmenis pēc dzimuma pa mēnešiem, 15-74 gadu vecumā

Tabulas kods datubāzē
NB002m
Pēdējais pieejamais periods
Par 2020. gada augustu
Dati atjaunoti
Nākamais atjauninājums
Bezdarba līmenis

Bezdarbnieku īpatsvars procentos atbilstošās vecuma grupas ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaitā.