Statistikas tabula

Bezdarba līmenis pēc dzimuma pa mēnešiem, 15-74 gadu vecumā

Tabulas kods datubāzē
NB002m
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gada jūliju
Dati atjaunoti
Nākamais atjauninājums
Bezdarba līmenis
Bezdarbnieku īpatsvars atbilstošās vecuma grupas ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaitā, procentos.