Preses relīze

Par izmaiņām mājsaimniecību labklājībā 2011.gada 1.ceturksnī

Centrālā statistikas pārvalde (CSP) jau otro gadu veic aptauju, lai iegūtu informāciju par mājsaimniecību labklājību. Aptauja tika sagatavota ar Pasaules Bankas ekspertu atbalstu. Aptaujas laikā viena persona no mājsaimniecības sniedz informāciju par ekonomiskās situācijas izmaiņām visā mājsaimniecībā pēdējo 12 mēnešu laikā. 2011.gada 1.ceturksnī CSP informāciju ieguva no 3.5 tūkstošiem mājsaimniecību un iegūtie dati tika vispārināti uz visām privātajām mājsaimniecībām valstī.

Aptaujā par mājsaimniecību labklājību iegūtie rezultāti liecina par nelielu situācijas stabilizāciju, jo negatīvo novērtējumu skaits sarūk, lai gan šogad tas vairs nenotika tik strauji.

Mājsaimniecību, kuras norādījušas uz labklājības pasliktināšanos pēdējo 12 mēnešu laikā, īpatsvars (%)

 

 

2010.gads pa ceturkšņiem

2011.gads

Izmaiņas 2011.gada 1.ceturksnī, salīdzinot ar 2010.gada 1.ceturksni, % punkti

I

II

III

IV

I

Valstī kopā

75

66

56

52

52

-23

pilsētās

76

70

58

53

54

-22

laukos

72

58

52

48

45

-27

Kā galvenie labklājības pasliktināšanās iemesli mājsaimniecībās tika nosaukti: darba samaksas samazināšanās; pārtikas produktu un citu pirmās nepieciešamības preču cenu paaugstināšanās; darba zaudēšana; darba meklējumu pārtraukšana, jo zuda cerības to atrast u.c. iemesli. Ja iepriekšējā gada sākumā galvenais labklājības pasliktināšanās iemesls bija darba samaksas samazināšanās, tad sākot ar 2010.gada 3.ceturksni - pārtikas produktu un citu pirmās nepieciešamības preču cenu paaugstināšanās.

Joprojām lielas problēmas rada darba atrašana. Šī gada 1.ceturksnī tikai 11% no kopējā mājsaimniecību skaita, kurās dzīvojošie meklēja darbu, kāds no viņiem to bija atradis. Savukārt 9% no mājsaimniecībām, kurās kāds no tajās dzīvojošajiem nodarbojās ar savu uzņēmējdarbību, atzina, ka pēdējo 12 mēnešu laikā ir pieaudzis pieprasījums pēc viņu uzņēmumā ražotās produkcijas.

Ņemot vērā ienākumu samazināšanos un esošo ekonomisko situāciju, iedzīvotāji pēdējo 12 mēnešu laikā veikuši dažādus taupības pasākumus.

Mājsaimniecību, kuras veikušas taupības pasākumus, īpatsvars (%)

 

 

2010.gads pa ceturkšņiem

2011.gads

Izmaiņas 2011.gada 1.ceturksnī, salīdzinot ar 2010.gada 1.ceturksni, % punkti

I

II

III

IV

I

Ierobežoja vai atlika apģērba iegādi

66

57

56

56

54

-12

Samazināja pamata pārtikas produktu (kartupeļi, maize, putraimi, olas, piens utml.) patēriņu

50

40

38

38

40

-10

Atlika vizīti pie ārsta ekonomisku apsvērumu dēļ

32

23

22

22

22

-10

Nepirka ārsta parakstītos medikamentus, jo nepietika līdzekļu to iegādei

28

21

20

18

20

-8

Kavēja īres vai komunālos maksājumus

25

22

20

19

21

-4

Ekonomiskās stabilitātes nodrošināšanai svarīgi ir mājsaimniecību finanšu uzkrājumi. Diemžēl apmēram četras piektdaļas mājsaimniecību atzina, ka tādu vispār nav, pie kam gada laikā šis rādītājs ir nedaudz palielinājies no 79% 2010.gada 1.ceturksnī līdz 83% šī gada 1.ceturksnī.

Ekonomiskās situācijas uzlabošanai mājsaimniecības saņem gan formālo (valsts un pašvaldību), gan neformālo (radi, draugi u.tml.) materiālo palīdzību.

Palīdzību no valsts un pašvaldībām saskaņā ar aptaujas datiem saņēmuši 13% mājsaimniecību. Pastāv tendence pabalstu saņēmušo mājsaimniecību īpatsvaram nedaudz pieaugt – no 10% 2010.gada1.ceturksnī līdz 13% šī gada 1.ceturksnī. Nav mainījusies to mājsaimniecību daļa, kas saņēmušas materiālo palīdzību no radiniekiem vai draugiem. Tāpat kā iepriekš, arī 2011.gada 1.ceturksnī 12% mājsaimniecību saņēma palīdzību no radiem Latvijā, savukārt 4 % mājsaimniecību palīdzēja radi vai draugi, kuri dzīvo ārzemēs (šī palīdzība gan gada laikā ir nedaudz sarukusi - pirms gada šāda veida palīdzību saņēma 6% mājsaimniecību).

Visu 2011.gadu CSP turpinās veikt šādu aptauju katru ceturksni un regulāri informēs par tās rezultātiem.

 

Sagatavojusi Nodarbinātības statistikas daļa
Tālr. 67366886
Zaiga Priede

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi