Publikācija

Absolventu monitoringa rezultāti. 2017. gada absolvējušo dati.

Informatīvajā apskatā Centrālā statistikas pārvalde iepazīstina ar 2017. gada augstskolu absolventu ekonomisko aktivitāti un nodarbinātību 2018. gada nogalē. Dati sagatavoti atbilstoši 2019. gada 25. jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 276 „Valsts izglītības informācijas sistēmas noteikumi”.
Sadaļas par absolventu ienākumiem 2018. gadā sagatavošanai izmantoti Valsts ieņēmumu dienesta  dati no gada ienākumu deklarācijām, mikrouzņēmumu nodokļa deklarācijām, deklarācijām par ienākumu no kapitāla, paziņojumiem par fiziskajām personām izmaksātajām summām, darba devēja ziņojumiem, pašnodarbinātā ziņojumiem, sezonas laukstrādnieku ziņojumiem un iedzīvotāju ienākumu nodokļa pārskatiem par fizisko personu – nerezidentu gūtajiem ienākumiem un samaksāto nodokli Latvijas Republikā.
Ekonomiskās aktivitātes statuss un nodarbinātība noteikta, izmantojot VID un citu administratīvo reģistru datus, bet bezdarbnieka statuss konstatēts, izmantojot Nodarbinātības valsts aģentūras (turpmāk – NVA) datus.

Emigrācijas dati sniegti atbilstoši Pārvaldes sagatavotajam iedzīvotāju skaita un migrācijas novērtējumam.

Publicēšanas datums
Lappušu skaits
7
Periodiskums
Nav
Formāts
A4
Valoda
Latviešu, Angļu
Kataloga numurs
-
Ieteikt

Šai publikācijai līdzīgās statistikas tēmas