Preses relīze

Par darbaspēka apsekojuma rezultātiem 2008.gada otrajā ceturksnī

Ekonomiski aktīvie iedzīvotāji

Ekonomiski aktīvos iedzīvotājus jeb darbaspēku veido nodarbinātās personas un personas, kas aktīvi meklē darbu vecumā no 15 līdz 74 gadiem.

Divas trešdaļas (67,8 %) iedzīvotāju šajā vecuma grupā bija ekonomiski aktīvi - vīriešu vidū šis rādītājs bija 73,4%, bet sieviešu – 62,9%. 2008.gada 2.ceturksnī ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaits, salīdzinot ar 2007. gada attiecīgo periodu, palielinājies par 3,4 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes apkopotie darbaspēka izlases apsekojuma rezultāti par 2008. gada 2. ceturksni 1.

Nodarbinātie iedzīvotāji

Kopumā valstī bija nodarbināti 1142,1 tūkst. cilvēku (63,6% no iedzīvotāju kopskaita vecumā no 15 līdz 74 gadiem). Tikai 3,2% no tiem dažādu iemeslu dēļ nestrādāja (atvaļinājums, slimība, bērna kopšanas atvaļinājums, mācības). Salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu, 2008. gada 2. ceturksnī palielinājās gan nodarbināto iedzīvotāju skaits (2007. gada 2. ceturksnī tas bija 1108,0 tūkst. cilvēku), gan nodarbināto īpatsvars iedzīvotāju kopskaitā (2007.gada 2. ceturksnī šis rādītājs veidoja 61,4%).

2008. gada 2. ceturksnī nodarbināto kopskaitā vīriešu bija nedaudz vairāk nekā sieviešu, attiecīgi 50,9% un  49,1 %.

Iedzīvotājiem iztikas līdzekļi parasti veidojas no dažādiem ienākumu veidiem, tādēļ apsekojuma laikā respondenti uzrādīja vairākus ienākumu avotus. Apkopotie rezultāti liecina, ka būtiskākais no tiem bija darba samaksa – gandrīz trim piektdaļām (57,8% no iedzīvotājiem vecumā 15 - 74 gadi).

Darba ņēmēju sadalījums pēc mēneša neto (pēcnodokļu) darba algas lieluma, procentos

2008.gada 2.cet.

2007.gada 2.cet.

100,0

100,0

Līdz Ls 109,00 2

9,6

Ls 109,01 – 150,00

13,6

Līdz Ls 145,00 3

9,1

Ls 145,01 – 200,00

16,7

Ls 150,01 - 200,00

15,8

Ls 200,01 - 300,00

23,3

24,3

Ls 300,01 - 500,00

22,5

15,8

Ls 500,01 - 1000,00

8,0

3,7

Ls 1000,01 un vairāk

1,1

0,3

Netika aprēķināta

2,7

2,4

Aprēķināta, bet netika izmaksāta

0,7

0,9

Nav uzrādīts

15,9

13,6


Darba meklētāji

Par darba meklētājiem uzskatāmas personas vecumā no 15 līdz 74 gadiem, kas pārskata nedēļā nekur nestrādāja un nebija pagaidu prombūtnē no darba (atvaļinājums, slimība, u.c.), pēdējo četru nedēļu laikā aktīvi meklēja darbu un darba atrašanas gadījumā bija gatavas tuvāko divu nedēļu laikā sākt strādāt. Turklāt minētās personas varēja būt vai arī nebūt reģistrētas Nodarbinātības valsts aģentūrā.

Apsekojuma rezultāti liecina, ka 2008. gada 2. ceturksnī Latvijā bija 76,5 tūkst. darba meklētāju jeb 6,3% no ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem (nodarbinātajiem un darba meklētājiem). Salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu, 2008. gada 2. ceturksnī palielinājies gan darba meklētāju skaits (2007.gada 2.ceturksnī tas bija 70,5 tūkst. cilvēku), gan darba meklētāju īpatsvars ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaitā (2007.gada 2.ceturksnī šis rādītājs veidoja 6,0%). Darba meklētāju vīriešu īpatsvars ekonomiski aktīvo vīriešu skaitā valstī 2008. gada 2. ceturksnī bija zemāks nekā sievietēm (attiecīgi ekonomiski aktīvo sieviešu skaitā), veidojot 6,2% un 6,3%. Nedaudz vairāk nekā ceturtā daļa (26,8%) no darba meklētājiem bija ilgstošie darba meklētāji.

Ekonomiski neaktīvie iedzīvotāji

Bez nodarbinātajiem un darba meklētājiem ir daļa iedzīvotāju, kas netiek uzskatīti par darbaspēku - tie ir ekonomiski neaktīvi. 2008.gada 2.ceturksnī ekonomiski neaktīvi bija 577,8 tūkst. cilvēku, un, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu (2007.gada 2.ceturksnī rādītājs bija 625,2 tūkst.), to skaits ir samazinājies par 7,5 %.

Īpaša uzmanība šajā grupā jāpievērš personām, kas ir potenciālie darba meklētāji, bet kuri ir zaudējuši cerības atrast darbu vai arī nezina, kur un kā to meklēt. Apsekojuma rezultāti liecina, ka 2008. gada 2.ceturksnī valstī tādu cilvēku, kas ir zaudējuši cerības atrast darbu, bija 16,8 tūkst., tas ir 2,9 % no ekonomiski neaktīvo iedzīvotāju skaita. To skaits, salīdzinot ar 2007. gada 2.ceturksni, ir palielinājies par 0,2 tūkst.

2008. gada 2. ceturksnī nedaudz vairāk nekā divas piektdaļas (40,8%) no ekonomiski neaktīvajām personām veidoja pensionāri, katrs trešais (32%) bija skolnieks vai students, kas mācījās pa dienu un pārskata nedēļā nestrādāja, katrs vienpadsmitais ekonomiski neaktīvais iedzīvotājs sevi uzskatīja par mājsaimnieku/-ci (9,3%) vai bija ilgstoši slimojošs iedzīvotājs vai invalīds (9,0%).

Plašāka informācija par darbaspēka apsekojuma rezultātiem ir pieejama CSP mājas lapas datu bāzē.

Darbaspēka apsekojuma galvenie rādītāji Baltijas valstīs

Nodarbinātības līmenis, %

Darba meklētāju īpatsvars, %

2007.gada

2008.gada

2007.gada

2008.gada

2.cet.

1.cet.

2.cet.

2.cet.

1.cet.

2.cet.

Latvija

61,4

63,3

63,6

6,0

6,5

6,3

Lietuva

58,8

57,3

4,1

4,9

Igaunija

63,2

63,2

63,0

5,0

4,2

4,0

Personas 15-74 gadu vecumā.

Datu avots: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/

… dati par 2008.gada 2.ceturksni pagaidām nav pieejami.

1 Nejaušās izlases rezultātā 2.ceturksnī tika atlasītas 6 tūkst. mājsaimniecību, kurās aptaujāja 7,5 tūkst. cilvēku vecumā no 15 līdz 74 gadiem. Līdz ar to iegūtie rezultāti par situāciju darba tirgū un iedzīvotāju ekonomisko aktivitāti aptver šo vecuma grupu. Apsekojuma datu vispārināšanai tiek izmantots iedzīvotāju skaits 2008.gada sākumā.

2 No minimālās algas Ls 120.

3 No minimālās algas Ls 160.

Sagatavojusi Nodarbinātības statistikas daļa
Tālr. 67366886
Zaiga Priede

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi