Preses relīze

Par darbaspēka apsekojuma rezultātiem 2008. gadā

CSP ir apkopojusi darbaspēka apsekojuma rezultātus par 2008.gadu. Nejaušās izlases rezultātā tika atlasītas 24,1 tūkst. mājsaimniecību, kurās aptaujāja 30,7 tūkst. cilvēku vecumā no 15 līdz 74 gadiem. Līdz ar to iegūtie rezultāti par situāciju darba tirgū un iedzīvotāju ekonomisko aktivitāti aptver šo vecuma grupu. Apsekojuma datu vispārināšanai tiek izmantots iedzīvotāju skaits 2008.gada sākumā.

Ekonomiski aktīvie iedzīvotāji

Ekonomiski aktīvos iedzīvotājus jeb darbaspēku veido nodarbinātās personas un personas, kas aktīvi meklē darbu, vecumā no 15 līdz 74 gadiem.

2008.gadā ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaits, salīdzinot ar 2007.gadu, ir palielinājies par 2,1%. Divas trešdaļas (67,7%) iedzīvotāju šajā vecuma grupā bija ekonomiski aktīvi - vīriešu vidū šis rādītājs bija 73,7%, bet sieviešu – 62,4%.

Nodarbinātie iedzīvotāji

Kopumā valstī bija nodarbināti 1124,1 tūkst. cilvēku (62,6% no iedzīvotāju kopskaita vecumā no 15 līdz 74 gadiem). Tikai 5,1% no tiem dažādu iemeslu dēļ nestrādāja (atvaļinājums, slimība, bērna kopšanas atvaļinājums, mācības). Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 2008.gadā palielinājās gan nodarbināto iedzīvotāju skaits (2007.gadā tas bija 1119 tūkst. cilvēku), gan nodarbināto īpatsvars iedzīvotāju kopskaitā (2007.gadā šis rādītājs veidoja 62,0%).

2008.gadā nodarbināto iedzīvotāju kopskaitā vīriešu bija nedaudz vairāk nekā sieviešu, attiecīgi 50,8% un 49,2%.

Iedzīvotājiem iztikas līdzekļi parasti veidojas no dažādiem ienākumu veidiem, tādēļ apsekojuma laikā respondenti uzrādīja vairākus ienākumu avotus. Apkopotie rezultāti liecina, ka būtiskākais no tiem bija darba samaksa, ko saņēma 57,4% no iedzīvotājiem vecumā 15-74 gadi.

Darba ņēmēju sadalījums pēc mēneša neto (pēcnodokļu) darba algas lieluma, procentos

2007.gads

2008.gads

100,0

100,0

Līdz Ls 200,00

38,7

26,6

Tai skaitā:

darba ņēmēji, kuri saņēma minimālo darba algu vai mazāk1

9,4

9,9

Ls 200,01 - 300,00

22,9

22,6

Ls 300,01 - 500,00

17,7

24,3

Ls 500,01 - 1000,00

4,7

8,8

Ls 1000,01 un vairāk

0,4

0,9

Netika aprēķināta vai izmaksāta

3,3

3,6

Nav uzrādīts

12,3

13,2

Darba meklētāji

Par darba meklētājiem uzskatāmas personas vecumā no 15 līdz 74 gadiem, kas pārskata nedēļā nekur nestrādāja un nebija pagaidu prombūtnē no darba (atvaļinājums, slimība, u.c.), pēdējo četru nedēļu laikā aktīvi meklēja darbu un darba atrašanas gadījumā bija gatavas tuvāko divu nedēļu laikā sākt strādāt. To skaitā ir gan Nodarbinātības valsts aģentūrā reģistrētie bezdarbnieki, gan personas, kas meklēja darbu izmantojot citas darba meklēšanas iespējas.

Apsekojuma rezultāti liecina, ka 2008.gadā Latvijā bija 91,6 tūkst. darba meklētāju jeb 7,5% no ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem (nodarbinātajiem un darba meklētājiem). Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 2008.gadā palielinājies gan darba meklētāju skaits (2007.gadā tas bija 72,1 tūkst. cilvēku), gan darba meklētāju īpatsvars ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaitā (2007.gadā šis rādītājs bija 6,0%). Darba meklētāju vīriešu īpatsvars ekonomiski aktīvo vīriešu skaitā valstī 2008.gadā bija augstāks nekā sievietēm (attiecīgi ekonomiski aktīvo sieviešu skaitā), veidojot 8,1% un 7,0%. Gandrīz ceturtā daļa (25,3%) no darba meklētājiem bija ilgstošie darba meklētāji.

Ekonomiski neaktīvie iedzīvotāji

Bez nodarbinātajiem un darba meklētājiem ir daļa iedzīvotāju, kas netiek uzskatīti par darbaspēku - tie ir ekonomiski neaktīvi. 2008.gadā ekonomiski neaktīvi bija 580,6 tūkst. cilvēku, un, salīdzinot ar iepriekšējo gadu (2007.gadā rādītājs bija 612,6 tūkst.), to skaits ir samazinājies par 5,2%.

Īpaša uzmanība šajā grupā jāpievērš personām, kas ir potenciālie darba meklētāji, bet ir zaudējuši cerības atrast darbu vai arī nezina, kur un kā to meklēt. Apsekojuma rezultāti liecina, ka 2008.gadā valstī tādu cilvēku, kas ir zaudējuši cerības atrast darbu, bija 16,6 tūkst., tas ir 2,9% no ekonomiski neaktīvo iedzīvotāju skaita. To skaits, salīdzinot ar 2007.gadu, ir samazinājies par 3,2 tūkst.

2008.gadā nedaudz vairāk nekā divas piektdaļas (41%) no ekonomiski neaktīvajām personām veidoja pensionāri, katrs trešais (31,2%) bija skolnieks vai students, kas mācījās un pārskata nedēļā nestrādāja, katrs desmitais (9,7%) ekonomiski neaktīvais iedzīvotājs sevi uzskatīja par mājsaimnieku/-ci, bet katrs divpadsmitais bija ilgstoši slimojošs iedzīvotājs vai invalīds (8,7%).

Plašāka informācija par darbaspēka apsekojuma rezultātiem ir pieejama CSP mājas lapas datu bāzē.

Darbaspēka apsekojuma galvenie rādītāji Baltijas valstīs

Nodarbinātības līmenis (15-64 g.v.),%

Darba meklētāju īpatsvars (15-74 g.v.),%

2007

2008

2007

2008

Latvija2

68,4

68,6

6,0

7,5

Lietuva3

64,9

64,3

4,3

5,8

Igaunija4

69,1

69,5

4,7

5,5


 1 - 2007.gadā minimālā alga Ls 120, 2008.gadā minimālā alga Ls 160.

2 - CSP dati

3 - http://www.stat.gov.lt/lt/

4 - http://www.stat.ee/

Sagatavojusi Nodarbinātības statistikas daļa
Tālr. 67366886
Zaiga Priede

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi