Preses relīze

2020. gada maijā 18,2 % darbinieku Latvijā strādāja attālināti

2020. gada maijā gandrīz piektdaļa (18,2 %) darbinieku (darba ņēmēju) 15–74 gadu vecumā strādāja attālināti¹, liecina Centrālās statistikas pārvaldes Darbaspēka apsekojuma rezultāti. Attālināti strādājošu sieviešu bija par 22,8 procentpunktiem vairāk nekā vīriešu (attiecīgi 61,4 % un 38,6 %).

Maijā iespēja strādāt attālināti bija 23,9 % darbinieku, bet nedaudz vairāk kā trīs ceturtdaļām (76,1 %) šādas iespējas nebija. Tikai 5,8 % darbinieku, kuriem bija iespēja strādāt attālināti, to neizmantoja.

Visvairāk attālināti strādājošo bija vecuma grupās 25–34 gadi (26,3 %) un 45–54 gadi (26,1 %). Visvairāk attālināti strādājošu vīriešu (32,5 %) bija vecuma grupā 25–34 gadi, bet sieviešu (34,2 %) – vecuma grupā 45–54 gadi.

Visaugstākais attālināti strādājošo darbinieku īpatsvars (20,8 %) atbilstošās vecuma grupas darbinieku kopskaitā 2020. gada maijā bija vērojams vecuma grupā 25–34 gadi, bet viszemākais (14,9 %) vecuma grupā 35–44 gadi.

Gandrīz puse (47,0 %) no visiem attālināti strādājošajiem 2020. gada maijā bija nodarbināti tirdzniecības un pakalpojumu sektorā (G–N)². Nedaudz mazāk (43,5 %) darbinieku strādāja citu pakalpojumu sektorā (O–U). Tikai 8,4 % no visiem attālināti strādājošajiem darbiniekiem bija nodarbināti ražošanas sektorā (B–F).

Joprojām visaugstākais (26,9 %) attālināti strādājošo darbinieku īpatsvars attiecīgā saimnieciskā darbības veida sektorā strādājošo darbinieku kopskaitā bija vērojams citu pakalpojumu sektorā (O–U). Nedaudz vairāk nekā piektā daļa (21,1 %) tirdzniecības un pakalpojumu sektora (G–N) darbinieku strādāja attālināti. Ražošanas sektorā (B–F) tikai 6,2 % darbinieku strādāja attālināti.

Attālināti visbiežāk (51,7 %) strādāja vecākie speciālisti³, divas piektdaļas (40,7 %) vadītāju un nedaudz vairāk kā ceturtā daļa (28,6 %) speciālistu. Tikai katrs vienpadsmitais (9,3 %) kalpotājs (biroja darbinieki) vai pakalpojumu un tirdzniecības darbinieks strādāja attālināti.

Puse (50,6 %) darbinieku, kas strādāja attālināti, maijā tā strādāja visu darbalaiku, piektdaļa (20,5 %) regulāri 3–5 dienas nedēļā, 17,4 % – regulāri 1–2 dienas nedēļā, un 6,8 % darbinieku – regulāri daļu darbadienas vai dažas stundas.

2020. gada maijā Darbaspēka apsekojumā par attālināto darbu aptaujāja 1,1 tūkstoti iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 74 gadiem 787 mājsaimniecībās.

 

¹ Ar attālināto darbu saprot darba izpildes veidu, kad darbs, kuru nodarbinātais varētu veikt uzņēmuma ietvaros, pastāvīgi vai regulāri tiek veikts ārpus darba devēja uzņēmuma, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas.

² NACE: Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā, 2. redakcija

³ Profesiju klasifikators

 

Mediju jautājumi:
Komunikācijas daļa
E-pasts:
media@csb.gov.lv

Tālr.: 67366989, 27880666

Papildu informācija par datiem:
Sandra Ceriņa
Sociālās statistikas datu apkopošanas un analīzes daļa
E-pasts:
Sandra.Cerina@csb.gov.lv
Tālr.: 67366653

 

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi