Preses relīze

Jūnijā 15,5 % darbinieku strādāja attālināti

Beidzoties ārkārtējai situācijai valstī, samazinājies attālināti strādājošo īpatsvars. 2020. gada jūnijā 15,5 % (117,1 tūkst.) darbinieku 15–74 gadu vecumā strādāja attālināti¹, kas ir par 2,7 procentpunktiem (18,8 tūkst.) mazāk nekā maijā, liecina Centrālās statistikas pārvaldes darbaspēka apsekojuma rezultāti. Attālināti strādāja 70 % sieviešu un 30 % vīriešu.

Jūnijā iespēja strādāt attālināti bija piektdaļai (20,9 %) darbinieku, bet 79,1 % šādas iespējas nebija. Tikai 5,4 % darbinieku, kuriem bija iespēja strādāt attālināti, to neizmantoja.

Visvairāk attālināti strādājošo bija vecuma grupā 15–34 gadi (31,2 %), nedaudz mazāk (27,0 %) – vecuma grupā 45–54 gadi. Visvairāk attālināti strādājošu vīriešu (35,7 %) bija vecuma grupā 35–44 gadi, bet sieviešu (31,7 %) – vecuma grupā 15–34 gadi.

Visaugstākais attālināti strādājošo darbinieku īpatsvars (18,3 %) atbilstošās vecuma grupas darbinieku kopskaitā 2020. gada jūnijā bija vērojams vecuma grupā 45–54 gadi, bet viszemākais (11,4 %) vecuma grupā 55–74 gadi.

Gandrīz puse (47,5 %) no visiem attālināti strādājošajiem jūnijā bija nodarbināti tirdzniecības un pakalpojumu sektorā (G–N)². Nedaudz mazāk (46,2 %) darbinieku strādāja citu pakalpojumu sektorā (O–U). Tikai 4,7 % no visiem attālināti strādājošajiem bija nodarbināti ražošanas sektorā (B–F).

Joprojām visaugstākais (25,5 %) attālināti strādājošo darbinieku īpatsvars no visiem darbiniekiem attiecīgajā nozarē bija vērojams citu pakalpojumu sektorā (O–U). Tirdzniecības un pakalpojumu sektorā (G–N) 16,6 % darbinieku strādāja attālināti, bet ražošanas sektorā (B–F) – tikai 3,2 % darbinieku.

Attālināti visbiežāk (42,7 %) strādāja vecākie speciālisti³, nedaudz vairāk par trešdaļu (34,2 %) vadītāju un nedaudz mazāk par trešdaļu (32,4 %) speciālistu.

63,7 % darbinieku, kas strādāja attālināti, jūnijā tā strādāja visu darbalaiku, 18,3 % – regulāri 3–5 dienas nedēļā, 7,8 % – regulāri 1–2 dienas nedēļā. Dažas dienas mēnesī attālināti nostrādāja 5,2 % darbinieku, bet 5,0 % – regulāri daļu darbadienas vai dažas stundas.

2020. gada jūnijā darbaspēka apsekojumā par attālināto darbu aptaujāja 928 iedzīvotājus vecumā no 15 līdz 74 gadiem 651 mājsaimniecībā.

Jaunākie dati par nodarbinātības un bezdarba rādītājiem 2020. gada 1. ceturksnī pieejami CSP datubāzē sadaļā “Nodarbinātība un bezdarbs”.

¹ Ar attālināto darbu saprot darba izpildes veidu, kad darbs, kuru nodarbinātais varētu veikt uzņēmuma ietvaros, pastāvīgi vai regulāri tiek veikts ārpus darba devēja uzņēmuma, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas.

² NACE: Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā, 2. redakcija

³ Profesiju klasifikators

 

Mediju jautājumi:
Komunikācijas daļa
E-pasts:
media@csb.gov.lv

Tālr.: 67366989, 27880666

Papildu informācija par datiem:
Sandra Ceriņa
Sociālās statistikas datu apkopošanas un analīzes daļa
E-pasts:
Sandra.Cerina@csb.gov.lv
Tālr.: 67366653

 

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi