Preses relīze

Gada laikā nodarbinātības līmenis palielinājies par 0,9 procentpunktiem

2019. gada 1. ceturksnī Latvijā bija nodarbināti 903,6 tūkstoši jeb 64,4 % iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 74 gadiem, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) Darbaspēka apsekojuma rezultāti. Gada laikā nodarbinātības līmenis palielinājās par 0,9 procentpunktiem, bet nodarbināto skaits – par 5,6 tūkstošiem. Salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni, nodarbinātības līmenis samazinājās par 0,3 procentpunktiem, bet nodarbināto skaits – par 6,2 tūkstošiem.

Lai gan kopš 2012. gada 4. ceturkšņa nodarbinātības līmenis Latvijā ir pārsniedzis Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu vidējo līmeni (2018. gada 4. ceturksnī ES – 60,6 %), 1. ceturksnī tas bija zemākais starp Baltijas valstīm – Igaunijā nodarbinātības līmenis bija 67,5 %, bet Lietuvā – 65,2 %.

2019. gada 1. ceturksnī nodarbinātības līmenis jauniešiem 15–24 gadu vecumā bija 32,4 %, kas ir par 0,7 procentpunktiem augstāks nekā attiecīgajā periodā pērn. Nodarbināti bija 56,0 tūkstoši jauniešu.

1. ceturksnī pamatdarbā nodarbinātie nedēļā nostrādāja vidēji 37,7 stundas, kas ir par 0,7 stundām mazāk, nekā šajā periodā gadu iepriekš.

Gada laikā darbinieku (darba ņēmēju) īpatsvars, kuru darba samaksa pēc nodokļu nomaksas bija līdz 450 eiro mēnesī, samazinājies līdz 29,0 % (kritums par 5,9 procentpunktiem). Minimālo algu¹ vai mazāk valstī kopumā saņēma 122,0 tūkstoši jeb 15,3 % darbinieku, kas ir par 5,2 procentpunktiem mazāk nekā 2018. gada 1. ceturksnī. Reģionos vislielākais mazo algu saņēmēju īpatsvars vērojams Latgalē, kur 26,1 % darbinieku saņēma minimālo algu vai mazāk.

Savukārt darbinieku īpatsvars, kuru neto darba samaksa bija no 450 līdz 700 eiro, gada laikā palielinājās par 1,1 procentpunktu (1. ceturksnī – 34,8 %), bet to, kuru darba samaksa bija no 700 līdz 1400 eiro, pieauga par 3,8 procentpunktiem (1. ceturksnī – 26,4 %).

Gada laikā 1400 eiro un vairāk saņēmušo personu īpatsvars palielinājies par 0,1 procentpunktu.

2019. gada 1. ceturksnī 2,8 % darbinieku atalgojums netika aprēķināts vai izmaksāts, bet 2,6 % darba samaksas lielumu nenorādīja.

Darbinieku sadalījums pēc mēneša neto darba samaksas lieluma pamatdarbā
(procentos)

 

2018. g. 1. cet.

2018. g. 4. cet.

2019. g. 1. cet.

Darbinieki

100,0

100,0

100,0

līdz 450,00 EUR

34,9

27,7

29,0

darbinieki, kuri saņēma minimālo darba algu vai mazāk

20,5

14,3

15,3

450,01–700,00 EUR

33,7

35,6

34,8

700,01–1400,00 EUR

22,6

27,9

26,4

1400,01 EUR un vairāk

4,3

4,3

4,4

netika aprēķināta vai izmaksāta

1,6

2,3

2,8

netika norādīta

2,9

2,2

2,6

2019. gada 1. ceturksnī Darbaspēka apsekojumā par ekonomisko aktivitāti piedalījās 4,0 tūkstoši mājsaimniecību, kurās aptaujāja 7,1 tūkstoti iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 74 gadiem.

 

¹ 2018. un 2019. gadā minimālā darba alga bija 430 eiro.

 

Mediju jautājumi:
Komunikācijas daļa
E-pasts:
media@csb.gov.lv

Tālr.: 67366989, 27880666

Papildu informācija par datiem:
Sandra Ceriņa
Sociālās statistikas datu apkopošanas un analīzes daļa
E-pasts:
Sandra.Cerina@csb.gov.lv
Tālr.: 67366653

 

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi