Preses relīze

2018. gada 2. ceturksnī 64,4 % iedzīvotāju bija nodarbināti

2018. gada 2. ceturksnī Latvijā bija nodarbināti 909,6 tūkstoši jeb 64,4 % iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 74 gadiem, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) Darbaspēka apsekojuma rezultāti. Gada laikā nodarbinātības līmenis palielinājās par 1,8 procentpunktiem, bet nodarbināto skaits – par 17,9 tūkstošiem. Salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni, nodarbinātības līmenis palielinājās par 0,9 procentpunktiem, bet nodarbināto skaits – par 11,6 tūkstošiem.

Lai gan kopš 2012. gada 4. ceturkšņa nodarbinātības līmenis Latvijā ir pārsniedzis Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu vidējo līmeni (2018. gada 1. ceturksnī ES – 59,7 %), 2. ceturksnī tas bija zemākais starp Baltijas valstīm – Igaunijā nodarbinātības līmenis bija 68,2 %, bet Lietuvā – 64,8 %.

Datu avots: Eurostat datubāze, 2018. gada 2. ceturkšņa dati – Latvijas, Lietuvas un Igaunijas Darbaspēka apsekojums.

 

2018. gada 2. ceturksnī nodarbinātības līmenis jauniešiem 15–24 gadu vecumā bija 33,8 %, kas ir par 2 procentpunktiem zemāks nekā attiecīgajā periodā pērn. Nodarbināti bija 59 tūkstoši jauniešu.

2. ceturksnī pamatdarbā nodarbinātie nedēļā nostrādāja vidēji 38,4 stundas, kas ir par 0,7 stundām vairāk nekā šajā periodā gadu iepriekš.

Gada laikā darbinieku (darba ņēmēju) īpatsvars, kuru darba samaksa pēc nodokļu nomaksas bija līdz 450 eiro mēnesī, samazinājies līdz 30,6 % (kritums par 8,6 procentpunktiem). Minimālo algu¹ vai mazāk saņēma 139,9 tūkstoši jeb 17,4 % darbinieku, kas ir par 1,5 procentpunktiem mazāk nekā 2017. gada 2. ceturksnī.

Darbinieku īpatsvars, kuru neto darba samaksa bija no 450 līdz 700 eiro, gada laikā savukārt palielinājās par 3,1 procentpunktu (2. ceturksnī – 34,9 %), bet to, kuru darba samaksa bija no 700 līdz 1400 eiro, pieauga par 5,6 procentpunktiem (2. ceturksnī – 25,3 %).

Gada laikā 1400 eiro un vairāk saņēmušo personu īpatsvars samazinājies par 0,1 procentpunktu.

2018. gada 2. ceturksnī 3 % darbinieku atalgojums netika aprēķināts vai izmaksāts, bet 2,6 % darba samaksas lielumu nenorādīja.

Darbinieku sadalījums pēc mēneša neto darba samaksas lieluma pamatdarbā
(procentos)

 

2017. g. 2. cet.

2018. g. 1. cet.

2018. g. 2. cet.

Darbinieki

100,0

100,0

100,0

līdz 450,00 EUR

39,2

34,9

30,6

darbinieki, kuri saņēma minimālo darba algu vai mazāk

18,9

20,5

17,4

450,01–700,00 EUR

31,8

33,7

34,9

700,01–1400,00 EUR

19,7

22,6

25,3

1400,01 EUR un vairāk

3,7

4,3

3,6

netika aprēķināta vai izmaksāta

3,4

1,6

3,0

netika norādīta

2,2

2,9

2,6

2018. gada 2. ceturksnī Darbaspēka apsekojumā par ekonomisko aktivitāti piedalījās 4 tūkstoši mājsaimniecību, kurās aptaujāja 7 tūkstošus iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 74 gadiem.

¹ 2017. gadā minimālā darba alga bija 380 eiro, 2018. gadā – 430 eiro.

 

Mediju jautājumi:
Komunikācijas daļa
E-pasts: media@csb.gov.lv
Tālr.: 67366989, 27880666

Papildu informācija par datiem:
Sandra Ceriņa
Sociālās statistikas datu apkopošanas un analīzes daļa
E-pasts: Sandra.Cerina@csb.gov.lv
Tālr.: 67366653

 

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi