Preses relīze

4. ceturksnī nodarbināti 900 tūkstoši iedzīvotāju

2013. gada 4. ceturksnī ekonomiski aktīvi bija 1014,7 tūkst. jeb 66,1% Latvijas iedzīvotāju vecuma grupā no 15 līdz 74 gadiem, tostarp 71,3% vīriešu un 61,5% sieviešu. Ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaits ir samazinājies par 2,2%, salīdzinot ar 4. ceturksni gadu iepriekš un par 1,2%, salīdzinot ar 2013. gada 3. ceturksni, liecina Centrālās statistikas pārvaldes veiktā Darbaspēka apsekojuma rezultāti.

4. ceturksnī valstī bija nodarbināti 900,2 tūkst. jeb 58,6% iedzīvotāju no 15 līdz 74 gadiem, kas ir par 5,8 tūkst. mazāk nekā 3. ceturksnī. Savukārt neliels nodarbināto skaita pieaugums vērojams salīdzinājumā ar 2012. gada 4. ceturksni, kad šajā vecuma grupā bija nodarbināti 892,8 tūkst. jeb 57,2% iedzīvotāju. Tikai 4% no tiem dažādu iemeslu, kā atvaļinājuma, slimības, bērna kopšanas atvaļinājuma vai mācību dēļ nestrādāja. Nodarbināto skaitā ieskaitīts 6,1 tūkst. iedzīvotāju, kuri, saglabājot bezdarbnieka statusu, bija nodarbināti.

Nodarbināto sieviešu un vīriešu īpatsvars 4. ceturksnī bija vienāds (50%).

Nodarbinātības līmenis Baltijas valstīs un Eiropas Savienībā, procentos

Datu avots: Eurostat datu bāze, 2013. gada 4. ceturkšņa dati – Latvijas, Lietuvas un Igaunijas Darbaspēka apsekojums.

Apsekojumā iegūta informācija arī par darba samaksu. Gada laikā ir samazinājies darba ņēmēju īpatsvars, kas saņēma minimālo darba algu vai mazāk par to, savukārt neliels pieaugums, salīdzinot ar 2012. gada 4. ceturksni, vērojams darba samaksas grupās 284,58–426,86 EUR (Ls 200,01–300,00) un 426,87–711,44 EUR (Ls 300,01–500,00).

Darba ņēmēju sadalījums pēc mēneša neto (pēc nodokļu) darba samaksas lieluma pamatdarbā, procentos

 

2012. gada 4. ceturksnis

2013. gada 3. ceturksnis

2013. gada 4. ceturksnis

Darba ņēmēji

100,0

100,0

100,0

Līdz 284,57 EUR

Līdz Ls 200,00

32,6

27,9

28,8

 

tai skaitā:

darba ņēmēji, kuri saņēma minimālo darba algu vai mazāk1

19,3

16,7

16,8

284,58–426,86 EUR

Ls 200,01–300,00

26,0

27,6

28,0

426,87–711,44 EUR

Ls 300,01–500,00

24,6

27,3

27,0

711,45–1422,87 EUR

Ls 500,01–1000,00

9,8

10,0

9,7

1422,88 EUR un vairāk

Ls 1000,01 un vairāk

1,6

1,8

1,6

Netika aprēķināta vai izmaksāta

2,5

2,5

2,0

Netika uzrādīta

2,9

2,9

2,9

Darba meklētāju skaits vecuma grupā no 15 līdz 74 gadiem 4. ceturksnī bija 114,4 tūkst. cilvēku – par 30 tūkst. mazāk nekā gadu iepriekš, t.sk. 20,5 tūkst. jauniešu no 15 līdz 24 gadiem, kas veido gandrīz piektdaļu no kopējā darba meklētāju skaita. Kopējais darba meklētāju skaits, salīdzinot ar 3.ceturksni, samazinājās par 5,3%. Tas saistīts ar to, ka jaunieši pēc mācību pabeigšanas vai skolas brīvlaikā norādījuši, ka meklē darbu un ir gatavi to uzsākt, bet 4. ceturksnī daļa šo jauniešu atkal turpināja mācības.

Darba meklētāju īpatsvars ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaitā 4. ceturksnī bija 11,3%, un gada laikā tas ir samazinājies par 2,6 procentpunktiem (2012. gada 4. ceturksnī – 13,9%). Jauniešu – darba meklētāju īpatsvars starp ekonomiski aktīviem jauniešiem 4. ceturksnī bija 21,7%, kas ir par 0,1 procentpunktu zemāks nekā pirms gada un par 5,9 procentpunktiem zemāks nekā iepriekšējā ceturksnī.

Jauniešu – darba meklētāju īpatsvars ekonomiski aktīvo jauniešu kopskaitā ir augsts, jo tikai neliela daļa jauniešu strādā un tie kopā ar darba meklētājiem veido ekonomiski aktīvo jauniešu skaitu, pret kuru tiek rēķināts darba meklētāju īpatsvars. Liela daļa jauniešu vēl mācās un nemeklē darbu, līdz ar to ir ekonomiski neaktīvi.

Darba meklētāju īpatsvars Baltijas valstīs un Eiropas Savienībā, procentos

Datu avots: Eurostat datu bāze, 2013. gada 4. ceturkšņa dati – Latvijas, Lietuvas un Igaunijas Darbaspēka apsekojums.

Ekonomiski neaktīvi 4. ceturksnī bija 521,4 tūkst. iedzīvotāju no 15 līdz 74 gadiem, un salīdzinājumā ar atbilstošo periodu gadu iepriekš to skaits ir samazinājies par 0,3%.

Īpaša uzmanība šajā grupā jāpievērš personām, kuras ir potenciālie darba meklētāji, bet ir zaudējuši cerības atrast darbu vai arī nezina, kur un kā to meklēt. Apsekojuma rezultāti liecina, ka pārskata ceturksnī valstī tādu cilvēku, kuri ir zaudējuši cerības atrast darbu, bija 28,6 tūkst. jeb 5,5% no ekonomiski neaktīvo iedzīvotāju skaita. Salīdzinot ar 2012. gada 4. ceturksni, šo cilvēku skaits ir samazinājies par 3 tūkstošiem.

Apsekojot 4,4 tūkst. mājsaimniecību, 4. ceturksnī tika aptaujāti 7,6 tūkst. iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 74 gadiem.

 

Papildu informācija:
Zaiga Priede
Nodarbinātības statistikas daļa
Tālr. 67366886

_________________________________________

1 Neto darba alga aprēķināta no minimālās bruto algas. 2012. un 2013. gadā minimālā alga – 284,57 EUR (Ls 200).

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi