Statistikas tabula

Iedzīvotāju īpatsvars, kuri pakļauti nabadzības riskam vai sociālai atstumtībai pēc vecuma un dzimuma (%)

NIG180
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gadu
Dati atjaunoti