Statistikas tabula

Strādājošo nabadzības riska indekss pēc darba laika (%)

NIG140
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gadu
Dati atjaunoti