Statistikas tabula

Strādājošo nabadzības riska indekss pēc dzimuma un vecuma (%)

NIG130
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gadu
Dati atjaunoti