Statistikas tabula

Strādājošo nabadzības riska indekss pēc dzimuma un vecuma (%)

NIG130
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gadu
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2019. gadu 22.12.2020