Statistikas tabula

Nabadzības riska indekss pirms sociālo transfertu saņemšanas pēc vecuma un dzimuma (%)

NIG090
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gadu
Dati atjaunoti