Statistikas tabula

Nabadzības riska indekss pēc mājsaimniecības tipa (%)

NIG050
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gadu
Dati atjaunoti