Statistikas tabula

Nabadzības riska indekss pēc pamatnodarbošanās statusa, dzimuma un vecuma (%)

NIG040
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gadu
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2019. gadu 22.12.2020