Statistikas tabula

Nabadzības riska indekss pēc pamatnodarbošanās statusa, dzimuma un vecuma (%)

NIG040
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gadu
Dati atjaunoti