Statistikas tabula

Nabadzības riska indekss pēc pamatnodarbošanās statusa, dzimuma un vecuma (%)

NIG040
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2018. gadu 17.01.2020