Statistikas tabula

Nabadzības riska indekss pēc vecuma un dzimuma (%)

NIG030
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti