Statistikas tabula

Nabadzības riska slieksnis (ilustratīvās vērtības)

NIG020
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gadu
Dati atjaunoti