Statistikas tabula

Mājsaimniecību zemāko nepieciešamo neto ienākumu, lai spētu savilkt galus kopā, un mājsaimniecību rīcībā esošo ienākumu salīdzinājums (euro, %)

Tabulas kods datubāzē
MNG160
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Dati atjaunoti