Statistikas tabula

Iedzīvotāju īpatsvars, kas naudas trūkuma dēļ bija spiesti atteikties no ilglietošanas preču izmantošanas (%)

MNG120
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gadu
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2019. gadu 27.04.2020