Statistikas tabula

Mājsaimniecību īpatsvars, kuras naudas trūkuma dēļ bija spiestas atteikties no ilglietošanas preču izmantošanas (%)

Tabulas kods datubāzē
MNG110
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Dati atjaunoti