Statistikas tabula

Iedzīvotāju nodrošinātība ar ilglietošanas precēm (%)

Tabulas kods datubāzē
MNG100
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Dati atjaunoti