Statistikas tabula

Iedzīvotāju īpatsvars, kas norādīja uz neapmierinošiem mājokļa apstākļiem (%)

MNG080
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gadu
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2019. gadu 27.04.2020