Statistikas tabula

Iedzīvotāju īpatsvars, kas norādīja uz neapmierinošiem mājokļa apstākļiem (%)

MNG080
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti