Statistikas tabula

Iedzīvotāju īpatsvars, kas norādīja uz atsevišķiem neapmierinošiem mājokļa apstākļiem (%)

Tabulas kods datubāzē
MNG060
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2018. gadu 26.04.2019