Statistikas tabula

Mājsaimniecību īpatsvars, kuras norādīja uz atsevišķiem neapmierinošiem mājokļa apstākļiem (%)

Tabulas kods datubāzē
MNG050
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Dati atjaunoti