Statistikas tabula

Iedzīvotāju īpatsvars, kas naudas trūkuma dēļ nevarēja atļauties segt atsevišķas izmaksas (%)

Tabulas kods datubāzē
MNG020
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Dati atjaunoti