Statistikas tabula

Personu īpatsvars zem minimālā ienākuma līmeņa pēc pamatnodarbošanās statusa pēc dzimuma un vecuma (%)

MIG040
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2018. gadu 28.02.2020