Statistikas tabula

Personu īpatsvars zem minimālā ienākuma līmeņa Latvijas statiskajos reģionos (%)

Tabulas kods datubāzē
MIG020
Pēdējais pieejamais periods
Par 2016. gadu
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2017. gadu 28.02.2019