Statistikas tabula

Minimālā ienākuma līmenis (ilustratīvās vērtības), euro mēnesī

Tabulas kods datubāzē
MIG010
Pēdējais pieejamais periods
Par 2016. gadu
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2017. gadu 28.02.2019