Statistikas tabula

Personu īpatsvars zem minimālā ienākuma līmeņa Latvijas statiskajos reģionos (%)

Tabulas kods datubāzē
MIG020
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gadu
Dati atjaunoti
Nākamais atjauninājums
Minimālā ienākuma līmenis

Minimālā ienākuma līmenis ir valsts noteiktais minimālo ienākumu apmērs indivīdam vai mājsaimniecībai.

Minimālā ienākuma līmeni nosaka 40 procentu apmērā no mājsaimniecību rīcībā esošo ienākumu mediānas vienam ekvivalentajam patērētājam, piemērojot ekvivalences skalā pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā vērtību "1" un pārējām personām – "0.7".

Minimālā ienākumu līmeņa piemērošanu atsevišķu sociālo tiesību īstenošanā nosaka attiecīgo jomu regulējošajos likumos.

Minimālā ienākuma līmeņa aprēķināšanas, publicēšanas un piemērošanas noteikumus nosaka Ministru kabinets.

Papildu informācija Labklājības ministrijas tīmekļa vietnē.