Preses relīze

EU-SILC 2005: Bērnu ārpusģimenes aprūpe un izglītošana līdz 6 gadu vecumam

Ģimenes un darba dzīves saskaņošana ir centrālā tēma Eiropas Savienības nodarbinātības stratēģijas kontekstā. Visgrūtāk to īstenot ģimenēs, kurās ir pirmsskolas vecuma bērni. Saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 24.pantu vecākiem ir pienākums tos neatstāt bez pieaugušo uzraudzības. Tā kā ar bērnu audzināšanu un aprūpi, galvenokārt, nodarbojas sievietes, tad tieši viņas ir pakļautas riskam zaudēt profesionālo kvalifikāciju un pieprasījumu darba tirgū, kas var radīt ģimenē nopietnas finansiālas grūtības. Tāpēc ir svarīgi, lai mātēm būtu iespējams apvienot rūpes par bērniem ar aktivitātēm darba tirgū, pastāvīgi gūt ienākumus un justies materiāli neatkarīgām.

2005.gadā veiktā Kopienas statistikas apsekojumā par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) tika iegūta informācija par pirmsskolas vecuma bērnu aprūpi ārpus ģimenes. Kā liecina apsekojuma dati, 57% sieviešu, kurām ir bērns vecumā līdz 6 gadiem, bija nodarbinātas, 12% - nestrādājošas darba meklētājas un 31% - ekonomiski neaktīvas (t. i. nestrādā un nemeklē darbu). Savukārt ar bērnu, kas nav sasniedzis 2 gadu vecumu, bija nodarbinātas 30% sieviešu, bet 59 % bija ekonomiski neaktīvas (t. i. nestrādāja un nemeklēja darbu). EU–SILC dati apliecina, ka mazuļa parādīšanās atstāj būtisku iespaidu uz ģimenes budžetu. Gandrīz puse (44%) no ģimeņu skaita ar bērnu, kas nav sasniedzis 2 gadu vecumu, piederēja trūcīgākajām - t. i. pirmās kvintiles1 mājsaimniecībām. Bērnam sasniedzot 2 gadu vecumu, situācija krasi mainījās: 66% sieviešu ar bērnu 2 līdz 4 gadu vecumā bija nodarbinātas un 69% sieviešu – ar bērnu 5 līdz 6 gadu vecumā.

Sievietes var strādāt, ja viņām ir iespējams izmantot auklīšu, bērnu aprūpes centru, izglītības iestāžu vai citu bērnu pieskatītāju pakalpojumus, kā arī radinieku, kaimiņu vai draugu palīdzību. EU-SILC apsekojuma dati sniedz informāciju par to, kā ārpus ģimenes ir tikuši aprūpēti un izglītoti bērni līdz 6 gadu vecumam.

Apsekojuma dati liecina, ka visvairāk bērnu apmeklēja pirmsskolas izglītības iestādes. Otrs izplatītākais bērnu aprūpes veids ir radinieku, draugu, kaimiņu vai citu personu (izņemot vecāku) uzraudzība. Citu aprūpes iespēju izmantošanas alternatīvas bija visai ierobežotas, par ko liecina zemāk ievietotais grafiskais attēls.

_____________________________
[1] Kvintile - viena piektā daļa no apsekoto mājsaimniecību skaita, kuras sagrupētas pieaugošā secībā pēc to rīcībā esošā naudas ienākuma uz vienu mājsaimniecības locekli.

Bērni, kuri iesaistīti kādā no ārpusģimenes bērnu pieskatīšanas un izglītošanas veidiem
(0 - 6 gadi)
(procentos )

Saskaņā ar pirmsskolas izglītības iestāžu sniegto informāciju par situāciju 2006.gada 1. septembrī rindā uz uzņemšanu tajās atradās 21,2 tūkstotis bērnu, tai skaitā pilsētās – 18,0 tūkstoši. Salīdzinot ar 2005.gadu, rinda uz uzņemšanu pirmskolas izglītības iestādēs bija pieaugusi par 4 tūkstošiem bērnu jeb 23%. Tas nozīmē, ka ne visiem vecākiem ir iespējams iekārtot bērnu pirmskolas izglītības iestādēs, kas viņus piespiež izmantot citas aprūpes formas vai vienam no vecākiem (visbiežāk mātei) palikt ar bērnu mājās.

Pirmsskolas vecuma bērnu vecāku izvēle ir ļoti ierobežota – pirmsskolas izglītības iestāde, kurā uz uzņemšanu ir jāgaida rindā, vai radinieku, draugu un kaimiņu atsaucības izmantošana. Aukles pakalpojumi tiek maz izmantoti, jo nav viegli atrast bērnam piemērotu aukli un ir jārēķinās ar izmaksām, kas ne vienmēr atbilst ģimenes finansiālām iespējām.

Pilsētās vairāk nekā laukos bērni tiek aprūpēti un izglītoti ārpus ģimenes. Pilsētās 61% bērnu apmeklē pirmsskolas izglītības iestādes, 20% bērnu mēdz pieskatīt citi radinieki, draugi vai kaimiņi un 4% bērnu tiek atstāti aukles uzraudzībā. Laukos 41% bērnu apmeklē pirmsskolas izglītības iestādes, 10% bērnu mēdz pieskatīt radi, draugi vai kaimiņi un tikai 2% bērnu tiek atstāti aukles uzraudzībā. Apsekojuma rezultāti varētu norādīt uz pilsētnieku aizņemtību, kā arī uz plašākām bērnu ārpusģimenes aprūpes un izglītošanas iespējām.

Visvairāk bērnu 2 – 4 gadu vecumā (25%) tiek atstāti radinieku, draugu vai kaimiņu uzraudzībā. Tas varētu būt izskaidrojams ar faktu, ka sievietes pārstāj saņemt bērnu kopšanas pabalstu, atgriežas darbā un nav kam bērnu pieskatīt. Sasniedzot 5 gadu vecumu, šī aprūpes forma strauji samazinās. 5 – 6 gadu vecumā lielākā daļa bērnu (86%) sāk apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādes, jo tiek uzsākta bērnu sagatavošanās turpmākām skolas gaitām.

Sagatavojusi Mājsaimniecību budžetu statistikas daļa
Tālr. 7366727
Liene Āboliņa

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi