Publikācija

Nabadzības risks un sociālā atstumtība Latvijā 2016. gadā

Informatīvajā apskatā tiek aplūkots rādītājs, kas atspoguļo nabadzības risku un sociālo atstumtību. Publikācijā rādītājs tiek aplūkots kopumā, kā arī tiek analizētas tā dimensijas (nabadzības risks, zema darba intensitāte, dziļa materiālā nenodrošinātība), pamatojoties uz datiem, kas tiek iegūti ikgadējā Eiropas Savienības statistikas apsekojumā par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC 2017. gada apsekojums). Apskatā ir iekļautas tabulas un grafiki, kā arī īss nabadzības un sociālās atstumtības riska rādītāju apraksts.

Publicēšanas datums
Lappušu skaits
8
Periodiskums
Nav
Formāts
A4
Valoda
Latviešu
Kataloga numurs
2019/08-01
Ieteikt

Šai publikācijai līdzīgās statistikas tēmas