Preses relīze

Par mājsaimniecību materiālā stāvokļa pašnovērtējumu 2008. gadā

Mājsaimniecību budžetu apsekojuma1 provizoriskie dati par mājsaimniecību materiālā stāvokļa pašnovērtējumiem 2008.gadā liecina, ka dominējošais sava materiālā stāvokļa subjektīvais pašnovērtējums joprojām ir “neesam ne bagāti, ne nabadzīgi”. Šādu viedokli 2008.gadā paudušas 63.4% Latvijas mājsaimniecību, kas ir gandrīz tikpat daudz kā 2007.gadā (62.7%). Gandrīz nemainīgs un pavisam nenozīmīgs (0.2%) ir tādu mājsaimniecību īpatsvars, kas uzskata sevi par turīgām.

 

Salīdzinot apsekojuma rezultātus pēdējo sešu gadu laikā, var secināt, ka 2008.gadā sāk samazināties to respondentu īpatsvars, kuri savu materiālo stāvokli vērtē pozitīvi. Ir samazinājies to respondentu īpatsvars, kuri domā, ka “nav bagāti, bet dzīvo labi” un nedaudz palielinājies to iedzīvotāju skaits, kuri uzskata, ka “ir nabadzīgi”. Tajā pašā laikā to respondentu īpatsvars, kuri uzskata, ka “nav nabadzīgi, bet ir uz nabadzības sliekšņa, vai ir nabadzīgi”, ir saglabājies 2007.gada līmenī.

Materiālā stāvokļa pašnovērtējums dažādos Latvijas reģionos ir atšķirīgs. Vislielākais mājsaimniecību īpatsvars, kuras sniedz atbildi “neesam bagāti, bet dzīvojam labi” dzīvo Rīgā (15.8%) un Kurzemē (13.2%). Turpretī atbildes “esam uz nabadzības sliekšņa" vai "esam nabadzīgi” 2008.gadā visvairāk izteikuši Zemgalē (20.6% un 8.1%). Līdz šim šādu pašnovērtējumu visbiežāk sniedza Latgalē. Salīdzinot ar 2007.gadu, 2008.gadā par 2.3 procenta punktiem ir palielinājies to mājsaimniecību skaits Latgalē, kuras savu materiālo stāvokli vērtē “mēs neesam bagāti, bet dzīvojam labi”, kā arī par 7.3 procenta punktiem kopumā ir samazinājies to mājsaimniecību skaits, kuras savu materiālo stāvokli novērtē “esam uz nabadzības sliekšņa” vai “esam nabadzīgas”.

Arī 2008.gadā kritiskāk savu materiālo stāvokli vērtē pensionāru mājsaimniecības, kā arī mājsaimniecības, kurām nav pastāvīgu iztikas līdzekļu avotu.

Jautājot mājsaimniecībām “Kā Jūsu mājsaimniecības ekonomiskā situācija ir mainījusies pēdējā gada laikā?” tikai 12% mājsaimniecību atzīst, ka tā ir kļuvusi labāka, 41% mājsaimniecību uzskata, ka viņu mājsaimniecības ekonomiskā situācija ir tāda pati, bet 47% uzskata, ka tā ir pasliktinājusies. Ekonomikas straujā lejupslīde nenovēršami ietekmēja ekonomiskās situācijas negatīvā pašnovērtējuma strauju pieaugumu 2008.gada pēdējā ceturksnī (54%).


Sagatavojusi Mājsaimniecību budžetu statistikas daļa
Intars Abražuns
Tālr. 67366996

______________

1 2008.gada Mājsaimniecību budžetu apsekojumā pavisam tika apsekoti 4.0 tūkstoši mājsaimniecību.

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi