Statistikas tabula

Visu mājsaimniecību rīcība esošo ienākumu sadalījums pa ienākumu grupām (%)

IIG110
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gadu
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2019. gadu 14.12.2020