Statistikas tabula

Rīcībā esošie ienākumi pa vecuma grupām (euro, mēnesī)

IIG100
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2018. gadu 12.12.2019
Par 2019. gadu 14.12.2020