Statistikas tabula

Mājsaimniecību rīcībā esošie ienākumi kvintiļu grupās (euro, mēnesī)

Tabulas kods datubāzē
IIG090
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2018. gadu 12.12.2019