Statistikas tabula

Iedzīvotāju naudas ieņēmumi (vidēji mēnesī, euro)

Tabulas kods datubāzē
IIG010
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Dati atjaunoti