Publikācija

Mājsaimniecību patēriņa tendences Latvijā 2019. gadā

Statistisko datu krājumā sniegta analītiska informācija un galvenie rādītāji par apsekoto mājsaimniecību sastāvu, patēriņa izdevumiem, pārtikas produktu patēriņu 2019. gadā salīdzinājumā ar iepriekšējo apsekojuma gadu – 2016. gadu. Dati sniegti par valsti kopumā, sadalījumā pa pilsētām un laukiem, pa reģioniem, kā arī pēc dažādām mājsaimniecību grupām. Publikācija papildināta ar galveno rādītāju kopsavilkuma tabulām.

Publicēšanas datums
Lappušu skaits
56
Periodiskums
Nav
Formāts
A4
Valoda
Latviešu
Kataloga numurs
2020/10
Ieteikt

Šai publikācijai līdzīgās statistikas tēmas