Statistikas tēmas

Mājsaimniecību budžets

Galvenie rādītāji

Īss apraksts, kas raksturo situāciju un attīstības tendences šajā tēmā.

Mājsaimniecību patēriņa izdevumi

Mājsaimniecību patēriņa izdevumi

- preces un pakalpojumi personīgo vajadzību apmierināšanai

Pārtikas produktu patēriņš

Pārtikas produktu patēriņš

- neņemot vērā patēriņu restorānos, ēdnīcās u.tml. ēdināšanas uzņēmumos

Statistikas tabulas

Publikācijas un preses relīzes