Statistikas tabula

Mājsaimniecības locekļu sadalījums pēc sociālekonomiskā statusa (%)

MVG080
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gadu
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2019. gadu 12.03.2020
Par 2020. gadu 11.03.2021