Statistikas tabula

Mājsaimniecības locekļu sadalījums pēc sociālekonomiskā statusa (%)

MVG080
Pēdējais pieejamais periods
Par 2020. gadu
Dati atjaunoti