Statistikas tabula

Mājsaimniecības locekļu sadalījums pēc sociālekonomiskā statusa (%)

MVG080
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2020. gadu 11.03.2021