Statistikas tabula

Mājsaimniecību sadalījums pēc kvintiļu grupām (%)

MVG070
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gadu
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2019. gadu 12.03.2020