Statistikas tabula

Mājsaimniecību sadalījums pēc kvintiļu grupām (%)

Tabulas kods datubāzē
MVG070
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2018. gadu 15.03.2019