Statistikas tabula

Mājsaimniecību sadalījums pēc kvintiļu grupām (%)

Tabulas kods datubāzē
MVG070
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gadu
Dati atjaunoti
Nākamais atjauninājums