Statistikas tabula

Ar mājokļa uzturēšanu saistītie izdevumi uz vienu mājsaimniecību

MTG050
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2020. gadu 03.03.2021